یکی از بزرگترین مشکلات عکاس های آماتور فریز کردن حرکت در عکاسی است. زمانی که قصد عکاسی از سوژه های متحرک را دارید گرفتن عکس های واضح کار بسیار سختی است. در صورتی که سوژه خیلی سریع حرکت کند، این کار سخت تر خواهد بود ولی با استفاده از تنظیمات دوربین مناسب می توان عمل فریز کردن حرکت سوژه در زمان عکاسی را اجرا کنید: انتخاب حالت فوکوس مناسب: در قدم اول حالت فوکوس متوالی continuous focus  را انتخاب کنید. کلید شاتر را تا نیمه نگه دارید. در این حالت دوربین سوژه را تعقیب می کند. در مواقعی که تصویر حرکت داخل کادر وجود دارد این حالت فوکوس بهترین حالت ممکن است.