ادیت و اصلاح عکس

ادیت عکس یا تصویر شامل هر فرایند ایجاد تغییر در تصاویر می باشد . تفاوتی ندارد که این تصویر دیجیتال است ، آنالوگ است و یا حتی یک تصویر کشیده شده به وسیله دست باشد .ادیت های سنتی تصاویر شامل ، ادیت تصاویر آنالوگ است ، معمولا این ویرایش ها به وسیله قلم های بادی و . . . ایجاد می شدند . اما ادیت های جدید و پیشرفته به وسیله ی نرم افزار های هوشمند ادیت بر روی تصاویر دیجیتال اعمال می شود . (نرم افزار هایی مثل فتوشاپ ، کانواس و . . .)

امروزه ادیت تصاویر تنها بر روی رایانه ها انجام نمی شود ، بلکه با پیشرفت تکنولوژی امروزه شما قادر هستید حتی به وسیله تلف هوشمند خود تصاویرتان را ادیت کنید .ادیت تصاویر امروزه تبدیل به یک امر عادی و بسیار همه گیر شده است.

نمونه کارها

نمونه کارها

اصلاح رنگ توافقی مشاهده نمونه
فتومنتاژ توافقی مشاهده نمونه
ترمیم عکس قدیمی توافقی مشاهده نمونه
رنگ کردن عکس سیاه و سفید توافقی مشاهده نمونه
تبدیل عکس به عکس کارتونی توافقی مشاهده نمونه

سفارش چاپ