عکاسی کودک

عکاسی کودک، ثبت روح کودکانگی اطفال و کودکان از بدو تولد به شمار
میرود.
یک فیلم عکاسی، اولین چیزی است که یک مرد تازه پدر شده، بعد از خرید
ضروریات، تهیه میکند.

ویژگی های ما

عکاسی تخصصی
استفاده از عکاس های آموزش دیده جهت استفاده از اصول روانشناسی کودک در عکاسی

عکاسی در محل
انجام عکاسی درمحل زندگی و یا دیگر مکان های خاص و زیبا جهت ایجاد حس خوب و آرامش در کودک

امکانات و تجهیزات تخصصی
استفاده از انواع تجهیزات نیمه حرفه ای، حرفه ای و فوق حرفه ای عکاسی و نورپردازی

بالاترین سطح بهداشت
رعایت تمام موارد وپروتکل های بهداشتی تجهیزات، مکان ها و کارمندان

هایپر رئال
انجام عکاسی ازصفحه های طبیعی و واقعی هنگام لحظات زندگی کودک

صفحه آرایی
طراحی و ساخت انواع دکور و ایجاد فضای عکاسی جهت مراسمات و یا مناسبات های خاص

نمونه کارها