عکاسی تبلیغاتی

نوعی از عکاسی که البته خود زیرشاخه عکاسی صنعتی به شمار میرود و به احتمال زیاد در چندین صفحه از یک مجله شاهد استفاده از آن بوده اید.
تصاویر تبلیغاتی بیشتر در مورد به تصویر کشیدن یک ایده یا یک احساس هستند. به نسبت عکاسی صنعتی جنبه تبلیغاتی این نوع عکاسی به مراتب بیشتر است. در عکاسی صنعتی، شما در حال عکاسی یک محصول هستید و میگویید ”بفرمایید!“

ویژگی های ما

عکاسی تخصصی
استفاده از عکاس آموزش دیده در زمینه عکاسی تبلیغاتی

عکاسی در محل
انجام عکاسی در محل زندگی و یا دیگر مکان های خاص و زیبا جهت ایجاد حس خوب و آرامش در سوژه

امکانات و تجهیزات تخصصی
استفاده از انواع تجهیزات نیمه حرفه ای، حرفه ای و فوق حرفه ای عکاسی و نورپردازی

بالاترین سطح بهداشت
رعایت تمام موارد وپروتکل های بهداشتی تجهیزات، مکان ها و کارمندان

سناریو نویسی
نوشتن یک داستان جهت انجام عکاسی متناسب با روحیات شما

صفحه آرایی
طراحی و ساخت انواع دکور و ایجاد فضای عکاسی جهت مراسمات و یا مناسبت های خاص

نمونه کارها