طراحی کارت ویزیت

با اینکه با پیشرفت در دنیای مجازی چاپ برخی از کارت‌ها مثل کارت‌های اینترنتی کارایی خود را از دست داده‌اند، اما چاپ کارت ویزیت هنوز جایگاه خود را حفظ کرده و چه بسا فراگیر‌تر نیز شده ‌است‌ چرا که در گذشته چاپ کارت ویزیت به صورت محدود و منحصر به قشر خاصی بود و با پیشرفت تکنولوژی و ارتقاء سطح جامعه در دسترس همگان قرار گرفت. به طوری ‌که امروزه مردم به هر تعداد و هر طرح و مدلی که راغب باشند به آسانی آن را سفارش داده و اقدام به پخش کارت ویزیت شخصی خود می‌نمایند.

نمونه کارها

تعرفه طراحی کارت ویزیت

طرح اختصاصی

طراحی توسط طراحان نگار ارائه چاهار طرح متفاوت ارسال طرح تاولیه طی 12 ساعت

توافقی مشاهده نمونه
کارت ویزیت دو رو توافقی مشاهده نمونه
کارت ویزیت pvc توافقی مشاهده نمونه
کارت ویزیت طراحی خاص توافقی مشاهده نمونه

سفارش طراحی