طراحی کاتالوگ

کاتالوگ یکی از ابزارهای مهم تبلیغاتی است که صاحبان کسب وکار برای معرفی
محصول و برند خود نیاز دارند از آن درکنار سایر ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی استفاده کنند.
اگر بخواهیم کاتالوگ را به صورت حرفه ای معرفی نمائیم باید بگوییم که کاتالوگ شامل
دفترچه ای از اطلاعات کامل محصولات و یا خدمات است که مخاطب میتواند هنگام مطالعه آن
با نحوه استفاده از محصولات و یا خدمات آشنا شود.

نمونه کارها

تعرفه طراحی کاتالوگ

کاتالوگ چند برگ A توافقی مشاهده نمونه
کاتالوگ چند برگ B توافقی مشاهده نمونه
کاتالوگ چند برگ C توافقی مشاهده نمونه

کاتالوگ

پیشنهاد بهترین استراتژی محتوا ،3 اتود طراحی اولیه جلد کاتالوگ تحویل فایل اصلی و یا لایه باز بالاترین کیفیت خروجی چاپ طراحی توسط تیم حرفه ای امکان تحویل به صورت فورس ماژور ۲ روز کاری

سفارش طراحی