طراحی تراکت

تراکت تبلیغاتی به برگه چاپی و قابل لمسی گفته میشود که صاحبان کسب و کار برای
معرفی محصولات یا خدمات خود، یا اعلان رویداد یا نمایشگاهی که در آن شرکت کرده اند از آن
استفاده میکنند. فرقی نمیکند که صاحب یک کسب و کار کوچک یا بزرگی باشید، شما میتوانید با
استفاده از چاپ تراکت پیام تبلیغاتی خود را مستقیم ما به دست مخاطبان اصلی برسانید.

نمونه کارها

تعرفه طراحی تراکت

تراکت درجه A توافقی مشاهده نمونه
تراکت درجه B توافقی مشاهده نمونه
کار بازاری توافقی مشاهده نمونه

سفارش طراحی