طراحی بنر مناسبتی

بنرها چاپ هایی هستند که در ابعاد وسیع، برای نمایش طرح، نوشته یا تصویری مشخص به کار گرفته می شوند. از دیوار اداره و منزل تا سر در فروشگاه ها ومعابر عمومی، همه و همه از بنرهای مناسبتی و تبلیغاتی بهره می گیرند. در این میان بنر و مقصود استفاده ازآن  اما، نوع امری است که باید به شکلی ویژه مد نظر باشد. به بیان دیگر، مقصود ما از چاپ بنر، به شکلی ویژه روی خصوصیات و الزامات طراحی تاثیرگذاری دارد. برای مثال می توان اینگونه بحث را آغاز کرد که بنرهای مناسبتی بیشتر متن محور هستند، درحالی که بنرهای تبلیغاتی تصویر محور طراحی می شوند. این مساله را درسطرهای آتی بیشتر باز کرده ایم. کاربرد اصلی بنر مناسبتی بنرهای مناسبتی، همان طور که از نامشان برمی آید در روز، زمان حادثه، ساعات یا لحظه هایی مخصوص به کار گرفته می شوند. مرگ و میر، تولد، بازگشت از سفری مذهبی، دریافت پست اداری، ادای احترام به شخصیتی در هنگام میزبانی و مسائلی از این دست، همه و همه بنرهای مناسبتی را می طلبد. اما برای در اختیار داشتن بنرهای مناسبتی مناسب نیاز است که به چند مطلب توجه داشت: بنرهای مناسبتی باید در قالبی رسمی طراحی و چاپ شوند؛ پیش از ارائه سفارش باید پیرامون چگونگی نصب و استفاده از بنرهای مناسبتی تصمیم لازم اتخاذ شود؛ معمولا بنرهای تبلیغاتی در قالب های آماده و از پیش طراحی شده حاضرند و تنها نیاز به انتخاب نهایی دارند. در این مرحله باید توجه داشت که پیام قرارداده شده روی بنر، متناسب با شرایط باشد. کاربرد اصلی بنر تبلیغاتی بنرهای تبلیغاتی برخلاف نمونه های بنر مناسبتی با هدف تعمیق شناخت یک برند، کسب و کار، لوگو یا مجموعه طراحی و چاپ می شوند. در نتیجه، روند آماده سازی آن ها به طور کامل با بنرهای مناسبتی تفاوت دارد. به بیان دیگر، هرتصمیمی که با هویت برند سازگار باشد و در جهت پروموت کسب وکار ارزیابی شود، می تواند به صورت بالقوه طرحی مناسب برای بنر ارزیابی شود. تنها باید توجه داشت که: بنرهای تبلیغاتی باید آمیزه ای مناسب از نوشته، عکس وپس زمینه باشند؛ این بنرها باید در ابعاد مناسب، مطابق نیاز سازمانی چاپ شوند؛ بنرها باید سازگار با سلیقه جامعه هدف انتخاب شوند؛ بنرها باید شناسنامه کسب و کار مورد نظر را به شکل کامل ارائه کنند) لوگو، تصویر، شعارسازمانی و غیره.

نمونه کارها

تعرفه طراحی بنر مناسبتی

بنر مناسبتی توافقی نمونه

سفارش طراحی